Cookiebeleid & Disclaimer

Cookiebeleid
De website www.sportvacnoord.nl gebruikt cookies om instellingen (zoals bezoekersaantallen etc.) te onthouden. Hieronder vindt u meer informatie over de cookies die wij gebruiken.

Google Analytics
Google Analytics is een statistiekenservice van Google. Google Analytics gebruikt diverse cookies. Deze cookies bevatten informatie waarmee Google u als bezoeker zou kunnen identificeren. Om ons bezoekersaantal te registreren maken wij gebruik van Google Analytics.

YouTube
YouTube biedt de mogelijkheid om video’s te embedden op websites. Hierbij worden meestal cookies geplaatst. Aan de hand van de VISITOR_INFO1_LIVE kan YouTube u als bezoeker waarschijnlijk identificeren.

Disclaimer
Op deze pagina vindt u informatie over onder meer aansprakelijkheid en copyright.

De inhoud van onze website is bedoeld om bezoekers te informeren over de organisatie en haar activiteiten. De organisatie besteedt veel zorg aan de correcte weergave van berichten en informatie op de site www.sportvacnoord.nl. De organisatie doet echter geen toezeggingen en geeft geen garanties over de nauwkeurigheid, geldigheid of volledigheid van de verstrekte informatie.

De organisatie, noch haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor enige schade of nadeel voortkomend uit uw toegang, of het niet verkrijgen van toegang, tot deze site, of van uw afhankelijkheid van enige informatie die op deze site wordt verstrekt.

Door deze site te bezoeken gaat u ermee akkoord, dat de organisatie niet aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of gevolgschade gerelateerd aan het gebruik van informatie en/of materiaal van onze website en/of als gevolg van het gebruik van informatie of materiaal van websites verbonden aan deze site.

Deze site bevat verbindingen (hyperlinks) of verwijzingen naar andere sites. De organisatie is niet verantwoordelijkheid voor de inhoud van die andere sites en is niet aansprakelijk voor enige schade of nadeel voortkomend uit de inhoud van die sites. Elke verbinding naar een andere site is slechts geboden voor het gemak van de gebruikers van deze site.

Wijzigingen en correcties
De stichtingen (STK Drenthe, Sportwerkgever Fryslân en Arbeidsloket Groningen) hebben het recht om, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in haar site aan te brengen of de toegang tot deze site te beëindigen op de wijze en op het moment dat dit wenselijk en noodzakelijk is.

Privacybeleid
Voor de stichtingen is een zorgvuldige omgang met de gegevens van bezoekers van de website van groot belang. We verstrekken geen persoonsgegevens van u aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Op deze site worden alle redelijke maatregelen getroffen om het doorzenden van persoonsgegevens naar onze site te beschermen, en om deze informatie te beschermen tegen verlies, oneigenlijk gebruik en ongeoorloofde toegang, verspreiding, verandering of vernietiging. De stichtingen merken op dat handelingen via het internet nooit voor honderd procent veilig of storingsvrij zijn. Met name bij het verzenden van e-mail van en naar deze site moet u altijd rekening houden met de mogelijkheid van inbreuk op de beveiliging.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gebruiken de stichtingen de door u via deze site verstrekte informatie om de inhoud van onze site te verbeteren, om de site aan uw voorkeuren aan te passen, om op uw verzoek informatie te verstrekken, voor onze marketing- en onderzoeksactiviteiten en voor eventuele andere doeleinden die in dit privacybeleid worden vermeld. Daarnaast maken we volledig gebruik van alle informatie die via deze site wordt verzameld die niet op persoonsgebonden gegevens is terug te voeren. Door deze site te gebruiken verklaart u uw akkoord met de bepalingen van dit privacybeleid. Telkens als uw informatie verstrekt via deze site stemt u in met het verzamelen, gebruik en vrijgeven van die informatie in overeenstemming met dit privacybeleid.

Copyrights
De inhoud van de website sportvacnoord is eigendom van de stichtingen tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de stichtingen, mag de inhoud van deze website niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, behoudens beperkingen bij de wet gesteld. Het auteursrecht, het merkenrecht en alle andere rechten van het intellectuele eigendom op deze site komen toe aan de stichtingen. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie is het niet toegestaan om op enige wijze gebruik te maken van de inhoud van deze site, behoudens de beperkingen bij de wet gesteld. Dit geldt ook voor het gebruik van de fotografie. De foto’s die door de stichtingen op deze site gebruikt worden zijn afkomstig van fotografen (o.a. N. de Vries, H. Paap, D. de Jong, M. de Jong, L. van der Broek, B. Pol, A. Minkema, M. Dusol). De stichtingen hebben met deze fotografen afspraken gemaakt dat deze foto’s door hun gebruikt mogen worden op o.a. deze website. Het Nederlandse recht is van toepassing op deze site.

Privacybeleid
De stichtingen zijn zich er van bewust dat u vertrouwen stelt in de stichtingen. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van de stichtingen. U dient u ervan bewust te zijn dat de stichtingen niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

De stichtingen respecteren de privacy van alle gebruikers van haar site en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens
Wanneer u uw aanmeldt voor een van onze activiteiten en diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens gebruiken we om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van de stichtingen of die van een derde partij. De stichtingen combineren deze gegevens niet met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie
Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn (bijvoorbeeld bij het aanmelden van een activiteit). Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van de stichtingen of die van een derde partij. De stichtingen combineren deze gegevens niet met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

De website www.sportvacnoord.nl maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van de stichtingen of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik.

Doeleinden
De stichtingen verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
In iedere mailing staat de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen via onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen hebt over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op.